Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa „Eko-Labor” Sp. z o.o. jest kompleksowe zagospodarowanie powstających w elektrowniach i elektrociepłowniach ubocznych produktów spalania (UPS), drugim z kierunków firmy jest wdrażanie technologi, rozwiązań łączących w sobie działalność biznesową z szeroko pojętą ekologią.

– prace wiertniczo-podsadzkowe, rewitalizacja terenów górniczych,
– utylizacja popiołów i żużli z elektrowni,
– produkcja elementów budowlanych z tworzyw sztucznych.
– recykling odpadów z tworzyw sztucznych [ zobacz ]

Pracujemy na urządzeniach dostarczonych przez:
Lindner Herbold Opa-Atest