Oferta

W zależności od potrzeb klienta posiadamy w swojej ofercie materiały nadające się zarówno do dalszego przetwórstwa metodą wtrysku jak i wytłaczania.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • kruszenia,
  • mielenia,
  • mycia oraz suszenia,
  • granulacji
  • sortowania na kolory (wkrótce)
  • sortowania wg rodzaju tworzywa (wkrótce)

Posiadamy niezbędne zezwolenia na składowanie i przemiał surowców z tworzyw sztucznych.